Freefly

Inden du starter med at springe freefly (også solo) skal du have opnået C-certifikat. Freefly består af mange forskellige typer spring. Head up, head down, angle/tracking og konkurrencespring hvor man kombinerer typerne af spring.

Du skal have teoretisk instruktion af en freefly udtjekker. Freefly spring er meget anderledes end almindelige spring på maven, da man opnår højere hastigheder og kan bevæge sig længere og mere rundt på himmelen. Derfor er det vigtigt, at du får en grundig sikkerhedsbriefing samt kontrol af grej af en freefly udtjekker inden du begynder på denne disciplin.

Inden du må springe freefly med andre, skal du have en uddannelse af en freefly udtjekker (VFS HEADUP-udtjekker). Uddannelsen består af teori og minimum 5 spring hvor du skal vise, at du behersker 6-punkt flyvning. 6-punkt flyvning består af frem-/tilbageflyvning (horisontal kontrol), level-/hastighedskontrol (vertikal kontrol) samt centerdrej i begge regninger. Derudover skal du kunne blive ustabil og genfinde din headup position. For yderligere info, se mere under uddannelse.

Du kan blive tjekket ud til freefly ved at deltage i en af freeflyudvalgets skillcamps, eller lokalt i din klub på en udtjeksweekend.

Freeflyrepræsentanter i SU og AU udgør en arbejdsgruppe under DFU som varetager forskellige opgaver inden for freefly. Opgaverne består primært af udvikling, aktiviteter, konkurrencer, undervisning, regler. mm. Gruppen består pt. af 3 personer, som er aktive springere med nogle års erfaring i sporten og masser af ideer og udviklingsfokus. Arbejdsgruppens arbejde foregår i tæt samarbejde med DFU's administration og bestyrelse, samt sportsudvalget, instruktører, instruktørudvalget, samt aktivitetsudvalget i DFU.

Formålet med gruppens arbejde er at fremme og udvikle freefly i Danmark. Dette gøres ved at formidle den økonomiske støtte som ydes af DFU bedst muligt, ved at udbyde en bred vifte af arrangementer som både henvender sig til nye, øvede og elitespringere. Udvalget arbejder derudover med regler inden for freefly, udvikling af instruktører, samt afvikling af det årlige danmarksmesterskab i freefly.

Hvis man ønsker at kontakte udvalget med input eller forslag, er man meget velkommen på ff@dfu.dk 

 

    

Kontakt

SU repræsentant

Aversi Faldskærms Club

AU repræsentant

Midtjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Faldskærmsklubben Center Jump

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Seneste nyheder

Kontakt

SU repræsentant

Aversi Faldskærms Club

AU repræsentant

Midtjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Faldskærmsklubben Center Jump

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Uddannelse

De officielle regler for at springe freefly (solo eller sammen med andre), er beskrevet i FB'eren i afsnittet Generelle Bestemmelser (GB 44).

Første freefly spring 

Link: freefly uddannelsesmateriale

Inden du starter med at springe freefly (også solo) skal du have C-certifikat. Elevgrej er ikke egnet til freefly. Du skal have teoretisk instruktion af en freefly instruktør. Freefly spring er meget anderledes end almindelige spring på maven, da man opnår højere hastigheder og kan bevæge sig længere på himmelen. Derfor er det vigtigt, at du får en grundig sikkerhedsbriefing samt kontrol af grej af en freefly instruktør.

Freefly HEADUP udtjek

Link: HU udtjek

Inden du må springe freefly med andre, skal du have en uddannelse af en freefly instruktør (VFS HEADUP-instruktør). Uddannelsen består af teori og ca. 5 spring hvor du skal vise, at du behersker 6-punkt flyvning. 6-punkt flyvning består af frem-/tilbageflyvning (horisontal kontrol), level-/hastighedskontrol (vertikal kontrol) samt centerdrej i begge regninger. Derudover skal du kunne blive ustabil og genfinde din headup position.

Du kan blive tjekket ud til freefly ved at deltage i en af freeflyudvalgets skillcamps, eller lokalt i din klub på en udtjeksweekend.

Link: liste over freefly instruktører, som kan godkende dig til freefly headup.

Freefly HEADDOWN udtjek 

Link: HD udtjek

Headdown positionen er den mest ekstreme fritfalds position og der skal derfor udvises stor forsigtighed. Inden du må flyve headdown med andre, skal du uddannes af en freefly udtjekker (VFS HEADDOWN-udtjekker). Uddannelsen består af teori og ca. 5 spring hvor du skal vise, at du behersker 6-punkt flyvning. 6-punkt flyvning består af frem-/tilbageflyvning (horisontal kontrol), level-/hastighedskontrol (vertikal kontrol) samt centerdrej i begge regninger. Derudover skal du kunne blive ustabil og genfinde din headdown position.

Link: liste over freefly udtjekker, som kan godkende dig til freefly headdown.

Angle flying

Link: gode råd til angle flying

Angle flying er en af de mest dynamiske og udviklende grene under freefly. Der flyves i grupper, som kan variere meget i antal og erfaring. Det er vigtigt at respektere og kende især sin egen begrænsning indenfor angle flying. 

Freefly HEADUP og HEADDOWN udtjekker

For at blive VFS HEADUP- eller VFS HEADDOWN udtjekker, skal du være overbevisende i din flyvning og udvise stor sikkerhed og overskud. Du skal være i stand til, at signalere korrektioner til springere i fritfald samt briefe og debriefe spring. For at blive freefly udtjekker, skal du godkendes af en erfaren VFS HEADUP-/HEADDOWN-udtjekker (examiner).

Link: liste over erfarne freefly udtjekker (examiners), som kan godkende dig som freefly udtjekker.

Kontakt

SU repræsentant

Aversi Faldskærms Club

AU repræsentant

Midtjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Faldskærmsklubben Center Jump

Aktiviteter / kalender

Galleriet

Konkurrence

Der afholdes DFU open og Danmarksmesterskaber i freefly. Disse to konkurrencer ligner hinanden i antal spring og udførelse.
Deltagelse foregår i hold, hvor der er 2 udøvere og 1 videoudøver. I freeflykonkurrencer er man i høj grad afhængig af samarbejdet mellem alle på holdet både på jorden og i fritfald.

Der konkurreres i freefly A række (svarer til AAA i FAI/udlandet) og B række (svarer til A i FAI/udlandet).

I A rækken følges FAI's regelsæt stort set med nogle få modifikationer. Man skal være tjekket ud til Headdown for at deltage i A-rækken, da mange af "figurerne" og bevægelserne skal udføres i bl.a. Headdown. Der gennemføres 7 runder/spring, hvoraf de 3 af dem er "faste" runder, dvs. der er et forudbestemt program af figurer, som skal gennemføres. De resterende 4 runder er frie runder, hvor man gerne må tilføje lidt "historie" fortælling i sin udførelse af bevægelser, vinkler mv., det såkaldte kunstnerriske udførelse samtidig med tydelige flotte bevægelser og figurer.

Reglerne for A-rækken, kan findes på www.fai.org/parachuting samt www.fai.org/ipc-documents og på links herunder:

Link: FAI Artistic competition rules 2016 seneste opdaterede version

Link: FAI ændringer artistic 2016

Link: FAI indoor freestyle competition rules 2016

Link: FAI indoor dynamic competition rules 2016

I B rækken er der et sæt danske regler, som er inspireret af de engelske regler for mindre øvede freeflyere i konkurrence. Der er stadig elementer fra FAI, da man gerne vil afspejle A rækken, som inspiration til B række udøverne. Man skal være tjekket ud til Headup for at deltage i B rækken. Der gennemføres 6 runder/spring hvoraf de 2 af dem er faste runder, dvs. et forudbestemt program af figurer, som skal gennemføres. De resterende 4 runder er frie runder, hvor man skal vise og gerne fortælle en historie med tydelige bevægelser og evt. figurer mv. 

Link: Freefly B række regler

For resultater, rekorder, landshold mv. se under Sportsudvalget

Kontakt

SU repræsentant

Aversi Faldskærms Club

AU repræsentant

Midtjysk Faldskærmsklub

Dommerrepræsentant

Faldskærmsklubben Center Jump

Aktiviteter / kalender

Galleriet