Alle ønskes godt nytår

DFU's administration ønsker alle et godt og lykkebringende nytår

2018 bliver på mange måder et helt nyt år for DFU.

  • Nye folk på gangene i administrationen, som naturligvis også kommer på besøg i klubberne
  • Ny støtestruktur som i langt højere grad støtter DFU i sin udvikling 
  • Flere og udviklende storflystævner til gavn for både bredde og elite
  • ..og mange andre tiltag som blandt andet vil kunne ses i DFU's 4-årige strategi

Tak for alt i 2017