DFU's nyhedsbrev - september 2014

Hermed publiceres DFU's nyhedsbrev september 2014 - nyhedsbrevet er endvidere udsendt til de personer der har tilmeldt sig DFU's nyhedsbrev, samt bestyrelsen, klubber og udvalg under DFU.
Du kan enten indhente nyhedsbrevet via linket nedenfor eller via QR-koden.

GOD LÆSELYST - kom gerne med input til fremtidige nyhedsbreve både indholds- og layoutmæssigt - samt opfang den gode historie eller billede og send dette til DFU's kontor - husk dog en accept fra den/de deltagende ved billede og videomateriale, da vi kommer bredt ud i springer-Danmark.
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskFaldskaermsUnion/Nyhedsbrev/