Aktivitetsudvalget

AU har som hovedansvarsområde alt, hvad der omhandler bredden. Dvs. disciplin skill camps, udtjeksweekender, breddeprojekter, invitationer og programmer, strukturer for afholdelse af div. camps, koordinering af kalender ift. alle bredde aktiviteter og evt. storfly stævner, værktøjer til de administrative opgaver, overholdelse af budgetter, budgetproces AU samt fordeling og koordinering af støttemidler mv. , koordinering af eliteudøvere opbakning til breddearbejdet, fastholdelse af tovholder og aktiviteter.

Medlemmer af aktivitetsudvalget (AU) 2018:

Formationsspring - Per Frydkjær, NJFK

Freefly - Emma Haug, FDK

Præcision - René Hansen, NJFK

Wingsuit - Kristian Sommer, NFK

Canopy Piloting - Ahmad Rahman, CJ / Mikael Kunzendorf, FS-2000

DFU bestyrelsesmedlem - Jakob Sparvath, CJ

DFU administration - Gregers Gatzwiller

Kontakt hele AU på au@dfu.dk 

_______

Formationsspring: Der blev i starten af 2017 skabt grundlag og retningslinjer for at etablere både breddehold og talentprojekt i formationsspringsdisciplinen med økonomisk støtte fra DFU. 

Præsentation af Breddeudvikling og Talentudvikling 2018:

LINK: De to breddehold:  

LINK: FS Talenthold

FS Bredde- og talenthold 2018

_______

Hjælpeværktøjer til skill camps mv.: 

Aktivitetskalender

Guide til afholdelse af skill camp

Program til afholdelse af skill camp

Deltagerliste til afholdelse af skill camp

Budget til afholdelse af skill camp

  

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"