Aktivitetsudvalget

AU har som hovedansvarsområde alt, hvad der omhandler bredden. Dvs. disciplin skill camps, udtjeksweekender, breddeprojekter, invitationer og programmer, strukturer for afholdelse af div. camps, koordinering af kalender ift. alle bredde aktiviteter og evt. storfly stævner, værktøjer til de administrative opgaver, overholdelse af budgetter, budgetproces AU samt fordeling og koordinering af støttemidler mv. , koordinering af eliteudøvere opbakning til breddearbejdet, fastholdelse af tovholder og aktiviteter.

Medlemmer af aktivitetsudvalget (AU) 2020:

Formationsspring - Per Frydkjær, NJFK

Freefly - Pernille Hansen, WJ

Præcision - Peter Dam, NJFK

Wingsuit - Ledig post

Canopy Piloting - Mikkel Kunzendorf

DFU bestyrelsesmedlem - Mikkel Vester Petersen, VAF

DFU administration - Gregers Gatzwiller

Kontakt hele AU på au@dfu.dk 

_______

Canopy Piloting

SP 2020

_______

Formationsspring: Der blev i starten af 2017 skabt grundlag og retningslinjer for at etablere både breddehold og talentprojekt i formationsspringsdisciplinen med økonomisk støtte fra DFU. 

Præsentation af Breddeudvikling 2020:

LINK: De to breddehold:  

FS Breddehold 2020

_______

Hjælpeværktøjer til skill camps mv.: 

Guide til afholdelse af skill camp

Program til afholdelse af skill camp

Deltagerliste til afholdelse af skill camp

Budget til afholdelse af skill camp

  

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"