DFU uddannelsesmateriale - manualer - vejledninger 

For elever, instruktører og materiel.

Disciplinuddannelse findes ved hver af disciplin menupunkterne under Discipliner

 

ELEV:

Elevmanual (DK) / Student Manual (UK)

AFF elevmanual

Pakkemanual

Skærmflyvningsmanual (DK) / Canopy Piloting manual (UK)

Skærmflyvningsøvelser

Pensum teoriprøve til C-certifikat

 

Springerudvikling

FS udtjeksskema

FS udtjeksvejledning

Oversigt over DFU udtjekkere

 

INSTRUKTØR:

Tillæg til generelle bestemmelser (GB):

Godkendte wingsuits

 

Tillæg til uddannelsesbestemmelser (UB):

Exithøjde for elever

 

Manualer og vejledninger:

AFF instruktørmanual

Faldskærmspilotmanual

Faldskærmspilotlogkort

Levels i tandemasteruddannelsen

NY Indmeldelsesproces i KlubAdmin

 

MATERIEL:

Tillæg til materielbestemmelser (MB):

Seletøj godkendt til elevbrug

Hovedskærme godkendt til elevbrug

Reserveskærme godkendt til elevbrug

Skærme til C-certifikatspringere

Godkendte seletøjer

Godkendte sikkerhedsudløsere - opdateret nov. 2020

Info til udland

 

Vejledninger og manualer:

Afmærkning af elevseletøj 

Pakkeuddannelse pakker

Grejtjek

Årskontrol

Checkliste for årskontrol

Pakning af pouch system

Vejledning om dispensation for sikkerhedsudløsere

Hjelmmonteret udstyr

Handycam til tandemmastere

Regler om DFU's faldskærmsvinger

Konvertering fra USPA til DFU

Pakkevideoer fra Performance Designs (PD)

 

ANSØGNINGSBLANKETTER:

Faldskærmscertifikat C-G 

Opvisningscertifikat

Pakkecertifikat - opdateret april 2021

Seniorpakkercertifikat- opdateret april 2021

Instruktørelev
Invitation til instruktørelevkursus 2021

Instruktør I, II - instruktøreksamen 
Tilmelding til INS-I eksamen
Tilmelding til INS-II eksamen
Tilmelding til instruktørelevforkursus
Den gode instruktør

Tandemmaster

Tilmelding til tandemmasterkurset

AFF instruktør

 

FORNYELSE AF INSTRUKTØR OG MATERIEL CERTIFIKATER:

Instruktør I, II, AFF, tandem
NY PROCES FOR FORNYELSE AF INSTRUKTØRER - læs vejledningen her

Masterrigger, rigger, reservepakker

Instruktør og materiel kurser

Uddannelses materiale

Aktiviteter / kalender