DFU uddannelsesmateriale - manualer - vejledninger 

For elever, instruktører og materiel.

Disciplinuddannelse findes ved hver af disciplin menupunkterne under Discipliner

 

ELEV:

Elevmanual (DK) / Student Manual (UK)

AFF elevmanual

Pakkemanual

Skærmflyvningsmanual (DK) / Canopy Piloting manual (UK)

Skærmflyvningsøvelser

Pensum teoriprøve til C-certifikat

 

Springerudvikling

FS udtjeksskema

FS udtjeksvejledning

 

INSTRUKTØR:

Tillæg til generelle bestemmelser (GB):

Godkendte wingsuits

 

Tillæg til uddannelsesbestemmelser (UB):

Exithøjde for elever

 

Manualer og vejledninger:

AFF instruktørmanual

Faldskærmspilotmanual

Faldskærmspilotlogkort

Levels i tandemasteruddannelsen

NY Indmeldelsesproces i KlubAdmin

 

MATERIEL:

Tillæg til materielbestemmelser (MB):

Seletøj godkendt til elevbrug

Hovedskærme godkendt til elevbrug

Reserveskærme godkendt til elevbrug

Skærme til C-certifikatspringere

Godkendte seletøjer - opdateret juli 2019

Godkendte sikkerhedsudløsere

Info til udland

 

Vejledninger og manualer:

Afmærkning af elevseletøj 

Pakkeuddannelse pakker

Grejtjek

Årskontrol

Checkliste for årskontrol

Pakning af pouch system

Vejledning om dispensation for sikkerhedsudløsere

Hjelmmonteret udstyr - opdateret 2017

Handycam til tandemmastere

Regler om DFU's faldskærmsvinger

 

ANSØGNINGSBLANKETTER:

Faldskærmscertifikat C-G 

Opvisningscertifikat

Pakkecertifikat

Seniorpakkercertifikat - ny marts 2020

Instruktørelev
Invitation til instruktørelevkurset 2020 - Tilmeldingsformular til instruktørforkurset WORD.

Instruktør I, II - instruktøreksamen 
Tilmelding til INS-I eksamen
Tilmelding til INS-II eksamen
Den gode instruktør

Tandemmaster

Tilmelding til tandemmasterkurset

AFF instruktør

 

FORNYELSE AF INSTRUKTØR OG MATERIEL CERTIFIKATER:

Instruktør I, II, AFF, tandem (opdateret 13. november 2019)
NY PROCES FOR FORNYELSE AF INSTRUKTØRER - læs vejledningen her

Masterrigger, rigger, reservepakker - januar 2018

Instruktør og materiel kurser

Uddannelses materiale

Aktiviteter / kalender