DFU arbejder for at skabe de bedste rammer for faldskærmsidrætten, og at faldskærm er en tidssvarende idræt i et stærkt og ligeværdigt fællesskab.

Vores vision er at gøre det nemt og attraktivt at være medlem af fællesskabet i DFU. For den enkelte elev og instruktør skal det være overskueligt at tilgå og gennemføre uddannelsen på en moderne og nutidig måde. 

Vi arbejder for at styrke og udvikle respektfulde fællesskaber i klubberne, i disciplinerne og på tværs af organisationen. Det gør vi ved at facilitere klubudvikling og klubsamarbejder for at udvide medlemmernes netværk og muligheder for spring og videre træning inden for disciplinerne. På talentudvikling og elite arbejder vi for, at der er en rød tråd fra udøver til talent og elite under en stærkt sportsfaglig ledelse.

 

Nyt strategispor 2024-2025: DFU tager ansvar

Med afsæt i ESG vil vi styrke faldskærmssportens fortsatte legitimitet ved at tage samfundsansvar. ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). DFU skal være relevant i samfundet og være en attraktiv organisation for både medlemmer, frivillige, ansatte, kommuner, fonde og øvrige samarbejdspartnere.

E: Vores vision er at udvikle faldskærmsidrætten i en bæredygtig retning og medvirke til at mindske samfundets klima- og miljøaftryk for at styrke mulighederne for at dyrke faldskærmsudspring lokalt og nationalt. Dette vil vi gøre ved at styrke opmærksomheden på klima, miljø og bæredygtighed i faldskærmsidrætten og udvikle den i en grønnere retning.

S: Vi arbejder for at styrke ligeværdige fællesskaber i klubberne. På sigt vil vi se ind i at arbejde målrettet med udsatte målgrupper. Fordi faldskærm udvider personlige horisonter og skærper fokus. Derudover vil vi styrke og professionalisere samarbejdet med det danske forsvar, for at understøtte indsatsen omkring danske hjemvendte soldater.

G: Vi arbejder med good governance og et stærkt ledelsesgrundlag og vil udarbejde styringsværktøjer, som skal styrke organisationens drift og ledelse.

 
Her kan du læse DFU's strategiaftaler:

DFU's nuværende strategiaftale med DIF - 2022-2025

DFU's nye ESG strategispor "DFU tager ansvar" - godkendt for 2024-2025 (Environment Social responsibility Governance)

 

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"