På baggrund af dialogerne på udviklingsseminaret og repræsentantskabsmødet 2022, har DFU introduceret en ny økonomisk strukur, herunder en ny støttemodel. Midlerne fordeles fremover via to puljer, aktivitetspuljen og fællesskabpuljen.

Støttestrukturen er ny, og der kan derfor forekomme små justeringer i retningslinjer og procedurer. 

 

Hvem kan søge?

  • Alle medlemmer og klubber under DFU 
  • Alle som ønsker at afvikle en aktivitet til fordel for medlemmer og klubber under DFU 

 

Retningslinjer

Retningslinjer for Aktvitetspuljen

Retningslinjer for Fællesskabspuljen

 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema for Aktivitetspuljen

Ansøgningsskema for Fællesskabspuljen