DFU radiofrekvens:

DFU har sine "egne" flyradio frekvenser inden for luftfarts området som kan være hensigtsmæssige at bruge i forbindelse med opvisninger, store stævner mv.

UHF radio frekvens er: 445.500mhz

Alm. radio frekvens er: 130.125 mhz, denne kanal deles med Ultralet Unionen, så en sjælden gang i mellem kan der forekomme "støj" på linien.

 

Bestyrelselses relevante dokumenter:

Skabelon til ansøgning til DFU's dispositionskonto

DFU's Udstyrsliste


DFU's Medlemsdatabase

Medlemsregistreringssystem - Manual til medlemmer - Manual til fornyelse af tandem- og instruktører

Persondataloven

 

Bestyrelsesansvar områder samt årshjul 

Brug af billeder - foto - video

Folkeoplysningsloven

Momsmæssige forhold i en forening

Opgavefordeling og synliggørelse af ansvarsområder

Forslag til samarbejdende aktiviteter for medlemmer og evt. naboer

Forslag til fastholdelsestiltag for medlemmer

Klubudviklingsseminar:

2013 

2014   

2015    

2016 

Info til ophæng og brug i klubhuset:

DFU kalender 

Elevuddannelses oversigt manuel

Elevuddannelses oversigt AFF (i fod)

Elevuddannelses oversigt AFF (i meter)

C springer målsætningstavle

Stævneopgaver oversigt og synliggørelse

Forsikringer:

Idrættens forsikringer for frivillige i klubben

Om DFU forsikringer generelt henvises til OM DFU - forsikringer

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"