DFU's bestyrelse har introduceret en ny økonomiske struktur, som et led i strategiaftalen med DIF. Den nye økonomiske struktur i DFU har til hensigt, at flest mulige midler bliver ude i klubberne eller sendes retur i sporten, så det kommer DFU's medlemmer tilgode igennem udviklende og relevante aktiviteter, som på længere sigt fastholder medlemmer i Dansk Faldskærms Union.
Første step i den nye struktur var at kigge på DFU's indtægtsgrundlag, hvorfor bestyrelsen introducerede en trappemodel på elevindtægtssiden, som primært fokusere på at tilgodese de klubber, som uddanner mange elever.
Dette bliver i 2023 også fulgt op med at tilgodese de klubber, som er gode til at fastholde eleverne via en grundstøtte på baggrund af de seneste års uddannelse af nye c-certifikatspringere. 
Endvidere så har bestyrelsen implementeret en ny støttepuljestruktur, som skal gøre det mere fleksibelt at søge midler til aktiviteter, som der ses relevante i løbet af sæsonen. "Tidligere har bestyrelsen forsøgt med en aktivitetsplanlægning 6-10 måneder før aktiviteten skulle afholdes, hvilket vi har konstateret ikke har virket", udtaler formand Louise Staal-Thomsen.

Hele øvelsen med at kigge på DFU's økonomiske model vil løbende blive evalueret og justeret, så den modsvarer tiden sportens evalution, frivillighed og klubberne autonomi, medlemmernes ønsker og de tendenser der generelt ses i samfundet, så faldskærmssporten hele tiden er relevant for medlemmerne.

  • Trappemodel
  • Grundstøtte
  • Støttepuljer

Vi har her samlet kriterierne for de nye støttepuljer og grundlaget for udbetalingen af grundstøtten.

 

 

DFU radiofrekvens:

DFU har sine "egne" flyradio frekvenser inden for luftfarts området som kan være hensigtsmæssige at bruge i forbindelse med opvisninger, store stævner mv.

UHF radio frekvens er: 445.500mhz

Alm. radio frekvens er: 130.125 mhz, denne kanal deles med Ultralet Unionen, så en sjælden gang i mellem kan der forekomme "støj" på linien.

 

Relevante dokumenter for klubbestyrelser:

Skabelon til samværspolitik i jeres klub

DFU's Samværspolitik

DFU's Udstyrsliste

Bestyrelsesansvar områder samt årshjul 

Brug af billeder - foto - video

Folkeoplysningsloven

Opgavefordeling og synliggørelse af ansvarsområder

Forslag til samarbejdende aktiviteter for medlemmer og evt. naboer

Forslag til fastholdelsestiltag for medlemmer

Momsmæssige forhold i en forening

 

DFU's Medlemsdatabase

Medlemsregistreringssystem  
Elektronisk indmeldelse af nye medlemmer
Manual til medlemmer 

Manual til fornyelse af tandem- og instruktører

Persondataloven

 

Klubudviklingsseminar:

2013 

2014   

2015    

2016 

 

Info til ophæng og brug i klubhuset:

Elevuddannelsesoversigt manuel

Elevuddannelsesoversigt AFF (i fod)

Elevuddannelsesoversigt AFF (i meter)

C springer målsætningstavle

Stævneopgaver oversigt og synliggørelse

 

Forsikring

Om DFU forsikringer generelt henvises til OM DFU - forsikringer

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"