Har du eller din klub en god idé, men mangler støtte til iværksættelse?

DFUs bestyrelse administrerer lokal unionsfonden, hvis økonomiske grundlag stammer fra de tiloversblevne formuer fra de tidligere unioner hhv. Sjællands Faldskærm Union (SFU) og Jylland-Fyns Faldskærms Union (JFFU).

Fondens formål er at fastholde og udvikle faldskærmssporten i Danmark. Fonden støtter klubber, hold og enkeltpersoner hovedsageligt indenfor bredden (dvs. IKKE elite, men derunder) tilknyttet DFU .

Der uddeles normalt portioner af max. kr. 10.000,-

Du kan her finder yderligere oplysninger om den aktivitetsstøtte der bevilges fra fonden, herunder vejledning i ansøgning samt et ansøgningsskema.

Link: Vedtægter for Lokalunionsfonden

Link: Ansøgningsskema til lokalunionsfonden

Link: Vejlednings for ansøgning til Lokalunionsfonden

 

Aktiviteter / kalender

Se galleriet

Download "Springeren"