1. indkaldelse til DFU's repræsentantskabsmøde 2022

Hermed publiceres 1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2022 der i år afholdes lørdag d. 12. marts 2022 fra kl. 10 på Munkebjerg Hotel, se venligst vedlagte indkaldelse. Indkaldelsen er ligeledes udsendt til DFU's repræsentantskab.

Igen i år er vi naturligvis meget opmærksomme på, at Corona-restriktionerne potentielt kan få indflydelse på afholdelsen, men dog tænker vi, at der nu er en overvejende sandsynlighed for at mødet bliver afholdt fysisk.

Derfor skal indkomne forslag til repræsentantskabsmødet sendes til DFU@DFU.dk - senest d. lørdag d. 12. februar 2022.

I bedes derudover venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen.

Senest d. 26. februar 2022 vil I modtage følgende fra DFU’s administration:

  • Dagsordenen for mødet
  • Samlet klubstemmetal
  • Årsberetninger
  • Revideret regnskab for 2021 og budget for 2022
  • Samt evt. indkomne forslag og notater

Deadline for tilmelding til mødet er d. 26. februar 2022, samt præcisering af hvem der er klubbens repræsentant – send derfor mail til DFU@DFU.DK.

For en god ordens skyld, så kan datoerne ovenfor blive rykket, hvis DFU's bestyrelse vælger at udskyde mødet til en senere dato i 2022.