Bestyrelsens beslutning vedr. hælerisag

DFU’s bestyrelse har nu behandlet hælerisagen vedr. Jan Dahl og de stjålne effekter fra Dropzonen i udlandet.

Bestyrelsen har besluttet at følgende skal gælde for Jan Dahl:

- Udelukkelse fra al faldskærmssport i DFU i en periode på 5 år

- Udelukkelse fra alle tillidshverv, herunder instruktørvirke, i DFU for livstid

- Inddragelse af alle certifikater

Bestyrelsen vil gerne takke de involverede i DFU, som har hjulpet politiet og den udenlandske dropzone i arbejdet med at indsamle og videresende udstyret.