De Skjulte Helte - fortællinger om vores frivillige og medlemmer som er med til at gøre en forskel for sporten

Anne Mine Møller Petersen har været i sporten i mange år i og har sat sit tydelige aftryk på DFU. Hun har været på FS landsholdet, siddet på formandsposten i bestyrelsen og har været SU-formand, hvor hun har været med at skabe en ny struktur på sportens elite, samt haft indflydelse på hvordan og hvorfor vi planlægger vores aktiviteter. Hun har bl.a. prioriteret en løbende og tættere dialog med vores elitspringere og har formaliseret ansøgning- og udvælgelsesproceduren for DFU’s elitespringere.

I dag er Anne Mine stoppet på landsholdet og er heller ikke længere i bestyrelsen. Men hvor er Anne Mine henne i dag? Er hun færdig i faldskærmsporten eller kan vi være så heldige at møde hende på springpladsen til næste sæson? Vi har haft Anne Mine på besøg til en snak om alt fra hvordan hun startede i sporten, hendes tid som konkurrencespringer til hvad hun ser som DFU’s udfordringer, samt hvordan vi løser dem.

Læs med lige her