DFU afholdte Formands- og budgetmøde i weekenden

DFU's bestyrelse havde afsat weekenden 18.-19. november til, blandt andet at få diskuteret DFU’s budget 2023 på plads, men naturligvis mange andre punkter, som så kunne præsenteres for DFU’s klubformænd lørdag d. 19. november.

Inden bestyrelsen startede på budgetforhandlingerne, så var det et faktum, at der skulle findes mere end 600.000 kr. på bruttobudgettet for at komme ned omkring 0 kr., som var ønsket fra DFU's bestyrelse til budget 2023.

Men en af de ting som bestyrelsen er meget opmærksomme på, og som vi deværre har set i 2022 er et relativt drastisk fald i uddannelse af elever, hvilket betyder, at der er uddannet 600 færre elever i 2022. Dette vil jo unægteligt få en større indvirkning på DFU’s regnskab for 2022, og dette vil jo tillige også få en vis indflydelse på kontingentindtægten i 2023. 

Endvidere så ligger der nogle større aktiviteter i 2023, som bestyrelsen naturligvis ønsker at prioritere. Dette er blandt andet fejring af DFU’s 60 års jubilæum, som afholdes i uge 32 hos Odense Faldskærmscenter, men også så ses der en øget udgift på instruktørudvalgets poster.Derudover så er bestyrelsen og klubberne i færd med en større fokus på DFU’s økonomiske struktur, som også er en del af DFU's stragetiaftale med DIF.
Derfor har bestyrelsen også brugt 2022 på at udvikle en ny økonomisk struktur, som i første omgang har taget afsæt i DFU’s indtægter, og i 2023 også inkluderer DFU’s breddeaktiviteter, hvor vi kommer til introducere breddepuljer, og som gerne skulle understøtte en mere fleksibel ordning, og som gerne skulle skabe aktiviteter rundt om i landet. 
Derfor vil der i 2023 blive introduceret en ny grundstøtte til klubberne baseret på antal uddannet c-certifikater, og to nye breddepulje - fællesskabspulje og en aktivitetspulje.
Disse puljer kan så løbende søges, via ansøgningsskema, af klubber og medlemmer, dog er det vigtigt at hvis man søger som medlem, at man har godkendelse fra den klub hvor aktiviteten skal afholdes. 

Samlet skulle disse tiltag meget gerne betyde, at flere penge skal blive ud i klubberne og komme medlemmerne til gode.

2023 så vil et af bestyrelsen fokusområder være, at evaluere på DFU’s brug af midler til talent og elite, og vil naturligvis inddrage både SU og klubberne, hvilket også blev præsenteret for klubberne i weekenden.

Dog er hele DFU’s struktur dog indrettet således, at vi blandt andet via vores strategiaftale med DFU ser en større nødvendighed i, og er forpligtet til at en del penge skal ind forbi administrationen, så strategiske indsatserne der ses i aftalen kan støttes og bevæge tingene fremad.

Vi glæder os til arbejdet med alle de indsatser og fokusområder i 2023, så vi kan skabe et fantastisk fundament til DFU's fremtid.