DFU's repræsentantskabsmøde 2016

Hermed publiceres 1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2016 som afholdes lørdag d. 12. marts 2016 fra kl. 10 på Comwell MIddelfart.
Indkaldelsen er ligeledes udsendt til DFU's klubformænd, DFU's bestyrelse, DFU's DIF repræsentant, interne revisorer i DFU, KDA samt DFU's kontaktperson i Trafik- og Byggestyrelsen.

Deadline for tilmelding til mødet er 27. februar 2016 – tilmeldingen skal sendes til dfu@dfu.dk.

Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet skal sendes til DFU@DFU.dk - senest d. lørdag d. 13. februar 2016.

I bedes derudover venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen.

Senest d. 27. februar 2016 vil følgende blive udsendt fra DFU’s administration: 
Endelig dagsorden
Oversigt over det samlede stemmeantal og de enkelte klubbers stemmeantal
Revideret regnskab 2015
Indkomne forslag
Årets budget

Se indbydelsen her.