Flere års medlemsfremgang er brat stoppet..

Det har længe været en kendsgerning, at Corona ville ramme idrætten hårdt generelt.
Medlemmer er i højere grad tilbøjelige til at forlader de organiserede idrætter, da kontingentet til foreningerne ikke rigtig har kunne indløses til reel idræt inden for det seneste år.
Dette er i stor udstrækning endt op med uorganiseret idræt, hvilket er et hårdt slag for det forpligtende fællesskab, foreningerne og ikke mindst det sociale liv mellem medlemmer, hvilket på den længere bane ikke er sundt.

Dette har DFU i den grad også kunne mærke, og i dag har DIF løftet sløret for idrætternes medlemstal for 2020, og det er ikke opløftende læsning.

2019 var rekordår for DFU, hvor vi oplevede ikke færre end 3.593 medlemmer, hvilket var kulminationen på flere års medlemsfremgang, som i høj grad er frugten af, at DFU's bestyrelse og klubberne har fokuseret på mere idræt for pengene, mere kvalitet i aktiviteter og samarbejde på tværs af klubberne. 
Denne fremgang er med et trylleslag forvandlet til den største medlemstilbagegang, måske nogensinde - vi har desværre ikke adgang til tidligere tiders medlemstal.
I 2020 oplevede vi et fald på Ikke mindre end 27,30% medslemstilbagegang fra 3593 til 2612, hvorfor vi nu skal fokusere på vinde de tabte medlemmer tilbage igen, men i høj grad også fortsætte det arbejde der er sat igang med at understøtte kvalitative aktiviteter, flere samarbejder mellem klubberne og kigge i retning af endnu mere udvikling.

Igennem Corona-året 2020 har bestyrelse forsøgt med flere tiltag for at sikre fastholdelse af medlemmer, men faktum er desværre, at vi har mistet næsten 1.000 medlemmer.
Det lader til, at vi nu er ved at være igennem den værste Corona nedlukning, hvorfor vi nu for alvor kan drømme om lyset for enden af tunnelen, slap vindpose og blue skies..

Så en kæmpe tak til alle Jer der er blevet i DFU, selvom I måske ikke helt har fået det samme ud af Jeres kontingentkroner, så har I været med til at støtte Jeres klubber - DET ER GULD VÆRD..
Læs mere om idrættens samlede medlemsflugt på DIF.DK