Indkaldelse til DFU's rep. møde 2018

Hermed publiceres 1. indkaldelse til DFU’s repræsentantskabsmøde 2018 der i år afholdes lørdag d. 10. marts 2018 fra kl. 10 på Comwell Middelfart, se venligst indkaldelsen nedenfor.

Indkaldelsen er ligeledes i dag udsendt til DFU repræsentskabet samt øvrigt indbudte personer.

Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet skal sendes til DFU@DFU.dk - senest d. lørdag d. 10. februar 2018.

Derudover så bedes I venligst notere Jer de forskellige deadlines i indkaldelsen, se indkaldelsen her.

Senest d. 24. februar 2018 vil følgende blive udsendt fra DFU’s administration:

  • Dagsordenen for mødet,
  • Samlet klubstemmetal
  • Årsberetninger,
  • Revideret regnskab for 2017 og budget for 2018,
  • Samt evt. indkomne forslag og notater

Deadline for tilmelding til mødet er d. 24. februar 2018, samt præcisering af hvem der er klubbens repræsentant gøres via mail til DFU@DFU.DK.

Bestyrelsen har tillige udarbejdet en beskrivelse for de opgaver, som knytter sig til det enkelte bestyrelsesmedlem, som klubberne bedes distribuere til interesserede kandidater, se opgavebeskrivelsen her.

Ligeledes har bestyrelsen udarbejdet et habilitetskodex, som tillige kan ses her.