Invitation til instruktørårsmødet 2023

Der er hermed åbent for tilmelding til årets instruktørårsmødet d. 18-19. November, 2023.

Adresse:

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Danmark.
Tilmeldingsfrist: 01. oktober, 2023. kl. 23.59.

Betaling til DFU:

Reg. nr. 3543 konto 0004127390 (HUSK at anføre navn hvis du betaler for andre end dig selv).


Priser:

Deltagergebyr seminar: 500 kr. (minus overnatning)

Deltagelse kun tandem: 300 kr.    

Enkeltværelse lørdag-søndag: 500 kr.

Dobbeltværelse: 900 kr. (Den ene deltager betaler for værelset, den anden skal kun tilmelde sig seminar og forplejning. Du er selv ansvarlig for at træffe aftale med "roommate" - den der bestiller værelset, betaler og er ansvarlig for værelset). 

Ekstra overnatning fra fredag til lørdag: +600 kr.

Endeligt program vil blive offentliggjort på DFU's hjemmeside og sendes til alle tilmeldte via mail.

Starttidspunkt: 

lørdag d. 18. november kl. 10:00

Bemærk deltagelse er obligatorisk, såfremt dit instruktørcertifikat er udstedt tidligere end 28. november 2021 (sidste årsmøde) og du ikke deltog i instruktørårsmødet i 2021 (jf. UB 51). Hvis du alligevel ikke kan deltage, skal du huske at søge dispensation. Når du søger, bedes du fremsende velbegrundet ansøgning vedhæftet dokumentation for dit instruktørvirke det seneste år samt navn på en instruktør I, der deltager i hele seminaret, og som vil påtage sig ansvar for at videreformidle indhold der gennemgås på seminaret. IU foretager en konkret vurdering af hver enkelt dispensationsansøgning og meddeler svar til ansøger via mail. Der gives altså ikke dispensation pr. automatik.  

Tilmeld dig her.