Link MU seminarets onlinemøde

MU seminaret holdes online, som også nævnt i den oprindelige indbydelse.

Dette er linket - mødelinket er her, det afholdes via Microsoft Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk2YmNlYTMtNzQ0NC00ODQ5LTk3YWQtZjk5ZjE1NTZhZTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220402450e-4e1d-4f8d-a652-f768cbac4b29%22%2c%22Oid%22%3a%22e82010fa-45cc-46f3-8f3b-3008e5306ce9%22%7d

 

Start kl. 18 afslutning forventes kl. 20
 

Venligst sluk jeres kamera og mute jeres mikrofon, så folk med mindre gode forbindelser også kan følge med.