OPDATERET - Invitation til DFU's Formands- og budgetmøde 2020

OPDATERET - Mødet afholdes virtuelt - tekniske informationer tilgår
Et turbulent og meget anderledes år er ved at rinde ud, men der ligger fortsat lidt forskellige aktiviteter foran os, bla. MU seminar, Instruktøreksamen og ikke mindst DFU's formands- og budgetmøde. Vi har dog en oplevelse af, at DFU har fået en masse ud af de initiativer, der har været sat i værk, hvoraf storflyprojekt på Jyllandssiden og 5 gratis udtjeksspring kan nævnes, og så har vi generelt været heldige med godt vejr. 

Efter et succesfuldt aktivitets- og strategiseminar i starten af oktober, så arbejder bestyrelsen lige nu benhårdt på, at få DFU's aktivitetskalender og budget på plads for 2021, så udviklingen i DFU fortsat kan gå hånd i hånd med den nuværende strategi.

Budget og aktivitetsoversigt for 2021 præsenteres på det årlige formands- og budgetmøde, som afholdes lørdag d. 14. november 2020 med start kl. 10 og forventet slutning kl. 15 på Munkebjerg hotel, Vejle - seneste tilmelding 1. november 2020.

Naturligvis holder vi øje med udviklingen med Corona, da det potentielt kan få en indflydelse på afviklingen af mødet.