2. Indkaldelsen til DFU's

Hermed publiceres det samlede materiale til DFU's repræsentantskabsmøde 2024, som igen i år afholdes hos Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, lørdag d. 16. marts 2024 kl. 10.
Som noget nyt i år og som et led i vores fokus på ESG, så trykkes og sendes materialet ikke i fysisk form til Jer, så I bedes videresende denne mail til den eller de personer der deltager fra klubben.

I det vedlagte materiale finder du sammensætningen af repræsentantskabet, dagsordenen for mødet, de forskellige årsberetninger, budget 2024, notat fra DFU’s interne revisorer, årsrapporten fra EY samt forslag fremsat af DFU’s bestyrelse. Du kan finde det samlede materiale via linket her

Som altid er det vigtigt, at I klubber møder op på repræsentantskabsmødet både i forhold DFU’s demokratiske proces, da bestyrelsen tillige fremsætter en vedtægtsændring, men i høj grad også fordi DFU’s bestyrelsen ønsker, at adressere flere vigtige emner på mødet, som gerne skulle støtte DFU i det videre strategiske arbejde. Så jeres mening og holdning er vigtig..

Til info - DFU’s næstformand Søren Due-Hansen har ekstraordinært valgt at udtræde af DFU’s bestyrelse midt i hans valgperiode - bestyrelsen indstiller Rene Steen Hansen, ØFK til posten.

HUSK at det er vigtigt, at du/I tilmelder af hensyn til forplejning, og naturligvis i forhold til bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

Vel mødt 16. marts 2024 - vi glæder os til at se Jer.

På vegne af DFU’s bestyrelse